Ostukorv:  

Tooted puuduvad

0,00 € Saatmine
0,00 € Kokku:

Tellige tooted.

Kategooriad

Käesolevad tingimused on Teile abiks „www.e-vedelik.ee“ e-poe vahendusel toodete ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad „www.e-vedelik.ee“ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Selleks, et e-poest ostmine sujuks tõrgeteta, on vajalik, et tutvuksite enne ostu sooritamist „www.e-vedelik.ee“ e-poe kasutustingimustega.

1. Üldine

1.1 Dream Impex OÜ on teenuse osutaja, kelle poolt loodud e-poe „www.e-vedelik.ee“ vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.
1.2 Klient on teenuse kasutaja, kes vormistab „www.e-vedelik.ee“ e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed.
1.3 Dream Impex OÜ´l on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning teha mistahes ajal pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest teenuse kasutajale.

2. Teenuse kasutaja
2.1 Teenuse kasutajaks võib olla:

1) füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane;
2) juriidiline isik

2.2 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane füüsiline isik.
2.2.1 Eeltoodust tulenevalt on Dream Impex OÜ´l mõistlik eeldada, et teenuse kasutaja on vähemalt 18-aastane.
2.3 Dream Impex OÜ´l on õigus keelduda müügilepingu sõlmimisest, kui talle saab teatavaks, et teenuse kasutaja on alla 18-aastane füüsiline isik.
2.4 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on enne ostu-müügitehingu teostamist „www.e-vedelik.ee“ e-poe kasutustingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

3. Hinnad
3.1 Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
3.2 Dream Impex OÜ´l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.

4. Tooted
4.1 E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda vastavalt lao hetkeseisule või tehniliste probleemide tõttu e-poe programmides.
4.2 Kui toode puudub laost või on ilmne, et tegelik tarneaeg on pikem kui tootelehel toodud või tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Teiega ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või toote eest makstud raha tagastatakse. Teile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
4.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

5. Ostu sooritamine
5.1 „www.e-vedelik.ee“ e-poest ostmisel toimige järgnevalt:

1) Valige välja soovitud tooted ning sisestage tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks);
2) Valige sobiv kauba kohaletoimetamise viis;
3) Peale tellimuse vormistamist saadame Teie e-mailile tellimuse kinnituse;
4) Tasuge toodete eest Teile e-mailile saadetud arve alusel ülekandega. Tasudes ülekandega, võtke aluseks Teile saadetud arvel olevad andmed;
5) Väljastame Teile kauba pärast Teie poolt e-poe kaudu tellimuse esitamist ning selle eest tasumist.

6. Kohaletoimetamise tingimused

Vastavalt tubakaseaduse § 28’le on kauba kättesaamisel nõutav vanusekontroll ID-kaardi abil.Enne paki väljastamist automaadist tuleb tuvastada ID-kaardi abil isiku vanus !Müüja ei vastuta antud meetme rikkumisest tekitatud kahju eest !Kui pakk on saatjale tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Ostjal postikulu uuesti tasuda.

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv

§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

(3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

Ostjal on võimalik valida kolme kohaletoimetamise viisi vahel:

SmartPOST

Omniva

Kõik e-poest ostetud kaubad jõuavad Ostja poolt valitud postiautomaati või tellitud aadressile 2 kuni 5 tööpäeva jooksul. Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel.

SmartPOSTi või Omniva pakiautomaat – 3€, Postkontorisse 4.20 €

SmartPOSTi või Omniva-ga saab Ostja kauba tellida pakiautomaati. Tellimuse vormistamisel tuleb nimekirjast valida sobivaim pakiautomaat kauba kättesaamiseks. Paki saabumisel pakiautomaati saadetakse Ostja mobiilile teade ning isiklik uksekood. Ostjal tuleb kood sisestada pakiautomaadi arvutisse, seejärel avaneb pakiautomaadi uks ja Ostja saab kauba kätte. Saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest. Kui Ostja ei ole pakil 7 päeva jooksul järgi käinud, tagastatakse see saatjale. Kui pakk on saatjale tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Ostjal postikulu uuesti tasuda.

7. Lepingust taganemine

7.1 Kui Te soovite tellimuse esitamise järgselt ja enne Dream Impex OÜ poolset täitmist lepingust taganeda, siis teatage sellest võimalikult kiiresti kirjalikult e-posti aadressile tellimine@e-vedelik.ee või helistage klienditoe telefonil +372 58 6500 81 Märkige e-maili tellimuse number, millest soovite taganeda ning lisage enda kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

7.2 Kui taganemisavaldus jõuab meieni peale lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe kasutustingimuste 6. peatükile „Tagastusõigus“.
7.3 Kanname Teile tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
7.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Dream Impex OÜ arveldusarvele.

8. Tagastusõigus
8.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus kauba kätte saamisest.
8.2 Kauba tagastamise korral toimige järgnevalt:

1) Toote tagastamiseks tuleb esitada vastavasisuline kiri e-mailile: tellimine@e-vedelik.ee
2) Lepingust taganemisel tuleb Teil ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
3) Veenduge, et tagastatav toode oleks täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

8.3 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu 8.2 punktis toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustatud kaupade tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.
8.4 Tagastamisel kantakse Teile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest, tagastamisele ei kuulu postikulu, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta tellimusele.
8.5 Tellimusele mittevastavad kaubad on õigus ümber vahetada 14 päeva jooksul.
8.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Dream Impex OÜ´le

9. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
9.1 Dream Impex OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest ning vahetab praaktooted välja vastavalt punktidele 9.4 ja 9.5
9.2 Dream Impex OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

9.3 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
9.4 Müügigarantii ei laiene aurustile. Aurusti on kuluosa.
9.5 Aku garanii on 3 kuud või 300 laadimiskorda.
9.6 Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk.

10. Isikuandmed ja nende töötlemine
10.1 Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
10.2 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.


10.3 Isikuandmeid, mis on vajalikud Teile kauba vahendamiseks edastakse Teie poolt valitud kulleriteenust osutavale ettevõttele.
10.4 Dream Impex OÜ kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
10.5 Teil on õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada.
10.6 Teenuse kasutaja annab Dream Impex OÜ´ le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.